01_ps_1

ЗА ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН

Интериорният дизайн е професия, която съчетава творчество, технически познания и бизнес умения.

Интериорните дизайнери работят с клиенти и голям набор от специалисти, за да проектират и развият решения, които са безопасни, функционални, атрактивни, и отговарят на нуждите на обитателите на пространството. Всеки проектант трябва да знае как да планира даденото място и как да представи този план на клиента. Дизайнерите са запознати с материалите и продуктите, които ще бъдат използвани за оформяне и декорация, имат богати знания за начините на взаимодействие между отделните компоненти, умело съчетават цветове, текстури, форми, обеми свойства и осветление.

Основна задача на един интериорен дизайнер е да разбере структурните изисквания на проекта, да се съобрази със здравните и технически норми за употреба на материали, да осигури безопасност и да спази всички строителните норми.

Ето някои от нещата, които интериорните дизайнери правят:

  • анализират целите и изискванията на клиента;
  • създават предварителни планове и 2D и 3D концептуални визии;
  • избират  цветове, материали, покрития и др.;
  • избират подходящи мебели и обзавеждане, оборудване, дограма, електроуреди, осветление и др.;
  • спазват  нормите за обществено здраве, безопасност и хуманно отношение, включително достъпност на околната среда;
  • подготвят бюджети и графици по проекта;
  • подготвят строителни документи, състоящи се от планове, детайли и спецификации;
  • координират се и си сътрудничат с други професионалисти в различни области, включително архитекти, електрически и ВИК инженери и др.;
  • следят за изпълнението на проекта от името и в полза на клиента.

И тъй като интериорният дизайн е нова, но вече утвърдена професия, в световен мащаб за нея съществуват безброй определения. Повечето организации и фирми в бранша обобщават следното:

Интериорният дизайн е процес за подобряване на функцията и качеството на вътрешното пространство, което да осигурява на човека най-благоприятна среда за работа и почивка.

Интериорният дизайн е многостранна професия, в която се прилагат множество съвкупни творчески и технически решения, за да се постигне завършено и хармонично пространство. Решенията са функционално и естетически издържани и имат за задача да повишат качеството на живот на обитателите. Дизайните са координирани с конструкцията на сградата, нейното местоположение и предназначение като се придържа към строги технически изисквания – спазват се принципите за устойчиво развитие на околната среда, следят се здравните норми и правилата за безопасност.

Процесът на проектиране следва точна методика, която идентифицира, проучва, анализира и творчески решава проблемите, свързани с функцията и качеството на интериорната среда, при строго спазване на нуждите и ресурсите на клиента .

Използвайки специализираните си познания по конструкция на интериора, строителни системи и компоненти, строителни разпоредби, оборудване, материали и обзавеждане, интериорните дизайнери извършат услуги, включващи програмиране, проектен анализ, пространствено планиране, естетика и контрол върху извършената работа по проекта, подготвят чертежи и документи, отнасящи се до проекта.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *